Սույն թվականի նոյեմբերի 7-ից «Ադմոսֆեր Արմենիա» ընկերությունը կտրամադրի Armenia Premium TV-ի հեռուստամոնիթորինգն ու չափագրումները

Շուկայի պահանջներից ելնելով և հեռուստաչափումների բարելավման նպատակով «Ադմոսֆեր Արմենիա» ընկերությունը ուսումնասիրել և հայթհայթել է ահռելի միջոցներ Armenia Premium TV-ի հեռուստամոնիթորինգն ու վարկանիշները տրամադրելու համար: Սույն թվականի նոյեմբերի 7-ից «Ադմոսֆեր Արմենիա» ընկերությունը կտրամադրի Armenia Premium TV-ի հեռուստամոնիթորինգն ու չափագրումները: Հեռուստաչափումները կատարվելու են Nielsen Admosphere ընկերության կողմից: Հավելյալ տեղեկության համար դիմել «Ադմոսֆեր Արմենիա» կազմակերպությանը:


«Ադմոսֆեր Արմենիա» ընկերությունը ներկայացնում է նոր գործիք՝ Real Time Data

«Ադմոսֆեր Արմենիա» ընկերությունը ներկայացնում է նոր գործիք՝ Real Time Data: Այն հնարավորություն է տալիս հետևել հեռուստադիտման արդյունքներին -7-10 րոպեի կտրվածքով: Real Time Data –ն աշխատում է առցանց առանց լրացուցիչ ծրագրային ապահովման և ցույց է տալիս արդյունքներն իրական ժամանակում: Գործիքն ունի Rating-ի, Share-ի չափման հնարավորություններ, ինչպես նաև տվյալ պահի հեռուստադիտման քանակը 1000 մարդ հաշվով: Real Time Continue reading