ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

Ադմոսֆեր Արմենիա ընկերությունը հիմնադրվել է 2015 թվականին: Նույն թվականին գործնական կապեր հաստատվեց չեխական Մեդիառիսերչ ընկերության հետ, որպեսզի Հայաստանում իրականացվի նոր իրողություն՝ թվային հեռուստատեսության լսարանի ուսումնասիրություն և հեռուստատեսության եթերի մոնիթորինգ: Մինչ այդ գործող համակարգը տեխնիկապես ենթադրում էր միայն անալոգային հեռուստաեթերի չափում:

Բանակցությունների ընթացքում և շնորհիվ սեփական գերարդյունավետ տեխնոլոգիաների և ծրագրային լուծումների՝ Մեդիառիսերչ ընկերությունը դարձավ Նիլսեն խմբի անդամ և վերանվանվեց Նիլսեն Ադմոսֆեր: Զուգահեռաբար հայկական կողմն իրականացրեց մի շարք նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնցից ամենակարևորը հիմնադիր ուսումնասիրության (establishment survey) իրականացումն էր: Հիմնադիր ուսումնասիրությունն անցկացվեց Հայաստանի 22 ամենախոշոր բնակավայրերում և ընդգրկեց 3000 տնային տնտեսություն:

Ադմոսֆեր Արմենիայի աշխատակիցներն անցան վերապատրաստում Նիլսեն Ադմոսֆեր ընկերության ծրագրային և տեխնիկական ստորաբաժանումներում: Հաջողությամբ հանձնեցին որակավորման քննությունները և իրավունք ստացան շահագործել Նիլսեն Ադմոսֆեր սարքավորումները և ծրագրային միջոցները:

2015 թվականի նոյեմբերին Հայաստան այցելեցին նաև չեխ մասնագետները, որոնց անմիջական մասնակցությամբ տեղի ունեցավ չափող սարքերի և ծրագրային միջոցների փորձնական շահագործումը: Opera Suite Hotel-ի Mozart կոնֆերենց-դահլիճում տեղի ունեցավնոր ընկերության և նոր տեխնոլոգիաների պաշտոնական շնորհանդեսը, որի ընթացքում ներկա գտնվող բոլոր շահագրգիռ կողմերը՝ հեռուստաընկերություններ, խոշորգովազդային գործակալություններև ոլորտային այլ ներկայացուցիչներ, ծանոթացան հեռուստաչափման նոր մոտեցումներին և տեխնիկական լուծումներին:

2015 թվականի նոյեմբերին ,չեխ գործընկերների վերահսկողության ներքո, սկսվեց չափմանը ենթակա ընտրանքային համախմբության՝ պանելի ձևավորման աշխատանքները Երևանում և Հայաստանի մարզային քաղաքներում:

2016 թվականի փետրվարի 1-ից ընկերությունը հնարավորություն ունեցավ ստանալ փաստացի տվյալներ և դրանց առանձնահատկությունների հիման վրա կատարել ընթացակարգերի բարելավում, մասնավորապես շտկվեցին որակի մեքենայացված ստուգման ալգորիթմերը և դրանց սահմանային արժեքները:

2016 թվականի ապրիլի 1-ից Ադմոսֆեր Արմենիա ընկերությունը սկսեց տրամադրել թվային հեռուստատեսության լսարանի չափման տվյալներ՝ հնարավորինս ապահովելով անալոգային հեռուստատեսության լսարանի չափման տվյալների շարունակականությունը:

Փոփոխություններին համահունչ ձևափոխվեց նաև վերլուծական ծրագրային ապահովումը՝ Մարկդատա Մեդիաորքսթեյշն (MarkdataMediaworkstation) համալիրը:

2017 թվականի հունվարի 1-ից ընկերությունն աշխատում է Adwind Kite ծրագրով:

ՄԵՐ ԹԻՄԸ

Mher

Մհեր Վարդանյան

Գլխավոր տնօրեն

Բագրատ Հարությունյան
Հարությունյան Բագրատ
Մոնիթորինգի խմբի ղեկավար
Տիգրան Մելիքյան
Մելիքյան Տիգրան
Մարքեթինգ մենեջեր
2
Բագրատ Վալեսյան
Աշխատակազմի ղեկավար
064 - копия (1)
Հարությունյան Նինա
Ֆինանսական տնօրեն
20190701_162259
Սայադյան Սուսաննա
Ծրագրերի պատասխանատու
Աննա Թադևոսյան
Թադևոսյան Աննա
Մոնիթորինգի բաժնի ադմինիստրատոր