Սույն թվականի նոյեմբերի 7-ից «Ադմոսֆեր Արմենիա» ընկերությունը կտրամադրի Armenia Premium TV-ի հեռուստամոնիթորինգն ու չափագրումները

Շուկայի պահանջներից ելնելով և հեռուստաչափումների բարելավման նպատակով «Ադմոսֆեր Արմենիա» ընկերությունը ուսումնասիրել և հայթհայթել է ահռելի միջոցներ Armenia Premium TV-ի հեռուստամոնիթորինգն ու վարկանիշները տրամադրելու համար: Սույն թվականի նոյեմբերի 7-ից «Ադմոսֆեր Արմենիա» ընկերությունը կտրամադրի Armenia Premium TV-ի հեռուստամոնիթորինգն ու չափագրումները: Հեռուստաչափումները կատարվելու են Nielsen Admosphere ընկերության կողմից:

Հավելյալ տեղեկության համար դիմել «Ադմոսֆեր Արմենիա» կազմակերպությանը:

Armenia Premium TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *